Tret de sortida de la campanya “A Salt tenim un projecte”

L’assemblea de l’Ateneu Popular de la Coma-Cros ha iniciat la campanya A Salt tenim un projecte amb l’objectiu de donar visibilitat al projecte de gestió de l’Ateneu, presentat a l’Ajuntament de Salt el dia 2 de juliol de 2014, i fer-ne ressò.

Les entitats van presentar el seu projecte de gestió davant l’Ajuntament / Marc Planas
Les entitats van presentar el seu projecte de gestió davant l’Ajuntament / Marc Planas

Després de la primera presentació pública, ja són 40 les entitats que han fet l’entrega a l’Ajuntament de Salt del projecte comú. La proposta de gestió de l’Ateneu de la Coma-Cros es basa en un model de gestió comunitària, en què la presa de decisions recau en una assemblea democràtica i oberta, a partir de la qual s’articulen comissions de treball i una comissió gestora.

Aquesta assemblea es va constituir el 24 d’octubre de 2013, amb més d’una vintena d’entitats, com a resultat d’un procés participatiu que va engegar el Consell de Ciutat amb el suport de l’Ajuntament, anomenat Posem Fil a la Coma-Cros. D’aquesta manera, després d’un any de feina col·laborativa amb nombroses entitats, inciada amb aquest procés participatiu organitzat des de l’Ajuntament, i posteriorment amb la jornada Engeguem la Coma-Cros, realitzada el mes de març de 2014, el projecte de gestió comunitària de l’Ateneu n’és el principal resultat. Un projecte que gaudeix d’un ampli consens social, legitimat pel nombre de participants en les diferents jornades (entre 80 i 100) i pel suport de les entitats que el comparteixen.

Malgrat la feina feta, aquesta presentació no s’ha portat a terme abans perquè l’assemblea de l’Ateneu ha estat participant d’un procés de negociació amb l’Ajuntament, ja que el consistori va ser l’impulsor del procés participatiu. No obstant això, el mes de maig de 2014, l’Ajuntament va trencar el procés amb l’argument de la impossibilitat legal del model i per qüestions de representativitat. Posteriorment, va convocar les entitats per explicar el seu projecte propi, obviant el procés engegat i la interlocució amb l’assemblea, i va obrir un període de presentació de propostes i esmenes al seu projecte inicial. La proposta municipal actual es concreta bàsicament en una revisió del pla d’usos, l’elaboració d’un calendari de programació i la simplificació dels tràmits d’ús.

Segons l’assemblea, un projecte engloba molts més elements que han inclòs dins del projecte presentat a l’Ajuntament, com ara la intergeneracionalitat, el potenciament de la vida associativa, la inclusió, la connexió i articulació de la comunitat, la promoció de relacions socials i cooperació, la dinamització del territori, l’accés a espais no exclusius i la gestió democràtica.